Chartativní utkání: legendy HC Plzeň – legendy ČR


26.11.2016 17:00

Charitativní utkání při příležitosti 50. narozenin legend plzeňského hokeje Josefa Řezníčka, Milana Voláka a Petra Kořínka. Vstupné na tento zápas je dobrovolné a výtěžek půjde na podporu léčby Lukáše Knížka.

Lukáš Knížek je vnukem dlouholetého hráče a trenéra plzeňského hokeje Miroslava Mencla, který před 2 roky, jako mladý aktivní sportovec onemocněl vzácnou formou zánětu míchy a z minuty na minutu se stal imobilním, odkázaný na cizí pomoc a péči. V současné době po velmi složitých léčebných a rehabilitačních procesech, stále existuje nemalá šance na postupné zlepšení Lukášova zdravotního stavu. Tíha všech procedur a s tím spojených nákladů leží v současné době na matce samoživitelce a hlavně na babičce a dědečkovi, kteří léčbě a naději na alespoň minimální zlepšení zdravotního stavu svého vnuka podřizují každodenní život.

Předpokládaná sestava Plzně: R. Pejchar, M. Mařík, D. Salcký J. Řezníček, J. Jonák, M. Tichý, J. Špaček, J. Hanzlík, M. Výborný, P. Setikovský, P. Kořínek, D. Andrašovský, M. Živný, P. Vostřák, T. Klimt, M. Straka, J. Beránek, R. Matějovský, D. Pospíšil, R. Barchánek. Trenéři: Z. Haber, M. Sýkora, M. Mencl.

Předpokládaná sestava legend ČR: M. Altrichter, M. Kučera, J. Nedvěd, B. Ščerban, M. Dvořák, L. Procházka, M. Chalupa, F. Kaberle, R. Ťoupal, F. Turek, V. Král, R. Žemlička, T. Kucharčík, J. Zelenka, J. Peterek, D. Moravec, V. Ujčík, O. Janecký. Trenéři: J. Gusta Havel, M. Nový.