Charitativní nohejbalový turnaj


08.09.2018 09:00

Zábavný den pro celou rodinu – koncert skupiny Portless, vystoupení Five Sins, modní přehlídka DS Models, mažoretky Koloseum Dance Team, vystoupení Dance Company Twin.

Doprovodný program – skákací hrad, trampolíny, malování na obličej, stánek Pilsen Patriots (americký fotbal), soutěže pro děti, tombola, dražba dresů HC Škoda Plzeň, lukostřelba Bows and Arrows Maňovice.

Výtěžek ze vstupného a dražby dresů jde sdružení ProCit, které pomáhá rodinám dětí s poruchou autistického spektra.

Zájemci o účast v nohejbalovém turnaji se mohou přihlásit u ředitelky turnaje paní Martiny Kronychové, tel.č. 777 292 060, email kronychova@highsecurity.cz