Aktuální opatření v organizaci provozu Zimního stadionu Plzeň v rámci onemocnění Covid – 19

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30.11.2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření platí s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 0:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin následující opatření v rámci provozu Zimního stadionu Plzeň

 • zákaz vstupu veřejnosti, rodičů hráčů do zázemí a hlediště obou hal zimního stadionu na tréninky a utkání
 • vstup je umožněn pouze hráčům, trenérům, realizačním týmům a klientům, kteří si pronajali ledovou plochu.
 • pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
 • pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina

dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,

 • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření
 • pro výkon rekreačního sportu platí, že
 • vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
 • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
 • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření
 • nová pravidla pro nošení roušek pro sportovce – zpřísnění podmínek pro amatérské a rekreační sportovce – povinnost nosit roušku při sportovní ve vnitřních prostorech
 • částečné omezení administrativní činnosti provozu ZS Plzeň a klubu HC ŠKODA PLZEŇ v průběhu nouzového stavu
 • vstup do budovy Zimního stadionu Plzeň pouze v ochranných prostředcích dýchacích cest (rouška, šátek, respirátor), za dodržování rozestupů a hygieny rukou
 • restaurace otevřena v pracovní dny od 10 do 16 hodin, max. však 50% kapacity míst k sezení, pokračuje rozvoz jídel a možnost objednání jídla s sebou