Režimová opatření k provozu ZS od 1.11.2021

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory.

Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

 

Pro vnitřní prostory sportoviště – Zimní stadion platí následující podmínky:

 • zákaz vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, jednu z následujících podmínek:
 • potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19)
 • předložený negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě (antigenní test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin)
 • po celou dobu pobytu v budově je povinnost mít nasazený respirátor
 • použít desinfekci u vstupu
 • dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

 

Režimová opatření:

 1. Hráči (mládež, Akademie)
 2. každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném očkování či prodělání onemocnění Covid-19, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem /antigenní, PCR), a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 12 let. Platnost antigenního nebo PCR testu pro účely sportovní přípravy a utkání je 7 dní.
 3. trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem (antigenní, test PCR test) či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to ve frekvenci jedenkrát za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

 

 1. Vstup na tréninky – veřejnost
 2. Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
 • Bruslička, základna (1. a 2.třída)
 • povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
 • třída
 • povolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
 • a 5.třída
 • povolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor

 

 1. Vstup na zápasy mládeže (akce) – veřejnost

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:

 • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu Covid-19)
 • mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce respirátorem
 • použít desinfekci u vstupu
 • dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

 

Organizátor akce (utkání) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

 

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

 

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

 

 1. Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání – hostující tým

Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:

 • vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo kontaktní osoby (trenér či vedoucího družstva)
 • mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/16 Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
 • předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
 • použít desinfekci,
 • mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti).

 

Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.

 

Za HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929

JUDr. František Mynařík,v.r.,  ředitel Zimního stadionu Plzeň

Jaroslav Špaček, v.r., manažer mládeže

 

Podrobný popis opatření MZ zde!