Aktuální opatření k provozu ZS

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory. Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Pro vnitřní prostory sportoviště – Zimní stadion platí následující režimová opatření:

A) Hráči (mládež, Akademie)

 • Každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném očkování, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem /antigenní, PCR), a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 6 let. Pro sportovní přípravu má platnost antigenní test 7 dní, pro utkání 72 hodin.
 • trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem (antigenní, test PCR test) či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to ve frekvenci jedenkrát za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

B) Vstup na tréninky – veřejnost

 • Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
 • Bruslička a základna povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
 • 3.třídapovolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
 • 4. a 5.třídapovolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
  Podmínky pro vstup do vnitřních prostor:a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebob) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19e) mít zakrytá ústa a nos respirátorem

C) Vstup na zápasy mládeže (akce) – veřejnost

 • Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19

Organizátor akce (utkání mládeže) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Osoba účastnící se akce (utkání mládeže):

 • je povinna splnit podmínky pro vstup do vnitřních prostor (očkování, RPC test, antigenní testy, potvrzení o prodělaném onemocnění)
 • je povinna mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce (utkání mládeže) respirátorem
 • dodržovat rozestupy

D) Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání – hostující tým

Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:

 • vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo vedoucího družstva
 • mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/16 Opatření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
 • předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
 • použít desinfekci,
 • mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti)

E) Povinnosti domácího týmu – splnění podmínek pro pořádání utkání
Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.

Pronájem ledových ploch

Zimní stadion PLzeň nabízí možnost pronájmu ledových ploch na tréninkové hale, ale i hlavní plochy v LOGSPEED CZ Aréně a okusit tak stejný led jako extraligoví hokejisté nebo hráči národního týmu. Informace k volným termínům jsou v sekci rozpisů ledu a v případě, že mají zájem o led mohou napsat na kremlackova@hcplzen1929.cz nebo volat na tel.č. 378 015 013, příp. 378 015 016 (recepce). Více informací zde!

Zahájení provozu

V pondělí 19. července byl zahájen provoz v tréninkové hale, v pondělí 26. července bude zahájen provoz ledové plochy v LOGSPEED CZ Aréně.