Provozní řád

Provozní (návštěvní) řád HM Arény

 • Každý návštěvník HM ARÉNY je povinen respektovat pokyny pořadatelů.
 • Na požádání pořadatele je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou a to i během utkání.
 • Vstupenka opravňuje diváka ke vstupu pouze do sektoru, resp. na místo, vyznačené na vstupence.
 • Osoby pod vlivem alkoholu či drog nebudou vpuštěny do prostor HM ARÉNY.
 • Při vstupu do HM ARÉNY provádí pořadatelé bezpečnostní prohlídky. Odmítnutí prohlídky opravňuje pořadatele zabránit vstupu do prostor HM ARÉNY.
 • Do prostor HM ARÉNY je zakázáno vnášet alkohol a jakékoliv nebezpečné předměty (např. láhve, dělbuchy, tyče, zbraně, apod.).
 • Účast ve rvačce, rasově motivovaném skandování, maskování a jiné zakrývání identity, stejně jako vhazování předmětů na ledovou plochu opravňuje pořadatele k okamžitému vyvedení diváka z prostoru HM ARÉNY bez nároku na vrácení vstupného.
 • Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváka budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů.
 • V prostoru HM ARÉNY platí úplný zákaz kouření a používání otevřeného ohně a to ve všech prostorách.
 • Konzumace nápojů a potravin je v prostorách hlediště zakázána.
 • Do HM ARÉNY vstupuje každý divák na vlastní nebezpečí.
 • Do HM ARÉNY je zakázán vstup zvířat.
 • Každý návštěvník HM ARÉNY souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční účely v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s HM ARÉNOU, pořadatelem a sponzory dané akce.
 • Povinností každého návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v HM ARÉNĚ provozovateli či pořadateli akce.
 • V případě evakuace HM ARÉNY je každá osoba, která se v danou chvíli v objektu nachází, povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.