Provozní řád

Provozní (návštěvní) řád Home Monitoring Arény

 • Každý návštěvník Home Monitoring Arény je povinen respektovat pokyny pořadatelů.
 • Na požádání pořadatele je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou a to i během utkání.
 • Vstupenka opravňuje diváka ke vstupu pouze do sektoru, resp. na místo, vyznačené na vstupence.
 • Osoby pod vlivem alkoholu či drog nebudou vpuštěny do prostor HM ARÉNY.
 • Při vstupu do Home Monitoring Arény provádí pořadatelé bezpečnostní prohlídky. Odmítnutí prohlídky opravňuje pořadatele zabránit vstupu do prostor Home Monitoring Arény.
 • Do prostor Home Monitoring Arény je zakázáno vnášet alkohol a jakékoliv nebezpečné předměty (např. láhve, dělbuchy, tyče, zbraně, apod.).
 • Účast ve rvačce, rasově motivovaném skandování, maskování a jiné zakrývání identity, stejně jako vhazování předmětů na ledovou plochu opravňuje pořadatele k okamžitému vyvedení diváka z prostoru Home Monitoring Arény bez nároku na vrácení vstupného.
 • Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváka budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů.
 • V prostoru Home Monitoring Arény platí úplný zákaz kouření a používání otevřeného ohně a to ve všech prostorách.
 • Konzumace nápojů a potravin je v prostorách hlediště zakázána.
 • Do Home Monitoring Arény vstupuje každý divák na vlastní nebezpečí.
 • Do Home Monitoring Arény je zakázán vstup zvířat.
 • Každý návštěvník Home Monitoring Arény souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční účely v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s Home Monitoring Arénou, pořadatelem a sponzory dané akce.
 • Povinností každého návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v HM ARÉNĚ provozovateli či pořadateli akce.
 • V případě evakuace Home Monitoring Arény je každá osoba, která se v danou chvíli v objektu nachází, povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.