Hlavní hala

Tento týden

Na základě Usnesení vlády ze dne 10.5.2021 č. 448 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.5.2021 dochází s účinností ode dne 17. 5.2021 00:00 hodin k rozvolnění v oblasti užívání vnitřních a venkovních sportovišť:

  • sportování ve vnitřních prostorech
    • provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, ne více než 2 osoby ve skupině
    • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky testování s výjimkou dětí mladších 6 let věku, jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
    • přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., je zakázáno
    • provoz zařízení se řídí režimovým opatřením ZS

Pro rozpis ledu na tréninkové hale klikněte zde.