Režimová opatření provozu Zimního stadionu Plzeň od 22. 11. 2021

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory. Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN. omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb, které je účinné od 22. 11. 2021.

Pro vnitřní prostory sportoviště – zimní stadion platí následující podmínky

1) zákaz vstupu do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, jednu z následujících podmínek:

a) potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
b) potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19)
c) jsou v tzn. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
d) osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami

2) ostraha zimního stadionu bude na obou halách kontrolovat splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor (bod 1a – d), v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je ostraha povinna takovou osobu nevpustit do vnitřního prostoru sportoviště
3) po celou dobu pobytu v budově je povinnost mít nasazený respirátor
4) použít desinfekci u vstupu
5) dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

Režimová opatření

A. Hráči (mládež, Akademie)
1. každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném dokončeném očkování či prodělání onemocnění Covid-19, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem – PCR test, a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 12 let. Platnost PCR testu pro účely sportovní přípravy a utkání je 7 dní.
2. trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem PCR testu či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to v intervalu 1x za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném PCR testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

B. Vstup na tréninky – veřejnost
1. Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
• Bruslička, základna (1. a 2.třída)
– povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
• 3.třída
– povolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
• 4. a 5.třída
– povolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor

C. Vstup na sportovní utkání mládeže (akce) – veřejnost
Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:
• osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu Covid-19)
• jsou v tzn. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
• osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
• mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce respirátorem
• použít desinfekci u vstupu
• dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

Organizátor akce (utkání) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

D. Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání organizované sportovním svazem – hostující tým
Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:
• vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo kontaktní osoby (trenér či vedoucího družstva)
• mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/17 Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
• předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
• použít desinfekci
• mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti).

Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.

Režimová opatření k provozu ZS od 1.11.2021

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory.

Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

 

Pro vnitřní prostory sportoviště – Zimní stadion platí následující podmínky:

 • zákaz vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, jednu z následujících podmínek:
 • potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19)
 • předložený negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě (antigenní test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin)
 • po celou dobu pobytu v budově je povinnost mít nasazený respirátor
 • použít desinfekci u vstupu
 • dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

 

Režimová opatření:

 1. Hráči (mládež, Akademie)
 2. každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném očkování či prodělání onemocnění Covid-19, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem /antigenní, PCR), a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 12 let. Platnost antigenního nebo PCR testu pro účely sportovní přípravy a utkání je 7 dní.
 3. trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem (antigenní, test PCR test) či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to ve frekvenci jedenkrát za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

 

 1. Vstup na tréninky – veřejnost
 2. Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
 • Bruslička, základna (1. a 2.třída)
 • povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
 • třída
 • povolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
 • a 5.třída
 • povolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor

 

 1. Vstup na zápasy mládeže (akce) – veřejnost

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:

 • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu Covid-19)
 • mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce respirátorem
 • použít desinfekci u vstupu
 • dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru

 

Organizátor akce (utkání) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

 

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

 

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

 

 1. Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání – hostující tým

Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:

 • vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo kontaktní osoby (trenér či vedoucího družstva)
 • mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/16 Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
 • předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
 • použít desinfekci,
 • mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti).

 

Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.

 

Za HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929

JUDr. František Mynařík,v.r.,  ředitel Zimního stadionu Plzeň

Jaroslav Špaček, v.r., manažer mládeže

 

Podrobný popis opatření MZ zde!

Aktuální opatření k provozu ZS

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se do odvolání stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory. Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Pro vnitřní prostory sportoviště – Zimní stadion platí následující režimová opatření:

A) Hráči (mládež, Akademie)

 • Každý hráč účastnící se sportovní přípravy a utkání, který neodevzdá trenérovi v tištěné podobě certifikát o provedeném očkování, předloží trenérovi potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem /antigenní, PCR), a to vždy 1x za 7 dní, netýká se dětí do dovršení věku 6 let. Pro sportovní přípravu má platnost antigenní test 7 dní, pro utkání 72 hodin.
 • trenér u všech hráčů vede evidenci, vybírá a kontroluje certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem (antigenní, test PCR test) či potvrzení o prodělaném onemocnění, a to ve frekvenci jedenkrát za 7 dní. Certifikáty o provedeném očkování, potvrzení o provedeném testu či prodělaném onemocnění jsou nezbytné dokumenty pro sportovní přípravu a utkání. Bez těchto dokumentů se hráč nesmí zúčastnit sportovní přípravy ani utkání.

B) Vstup na tréninky – veřejnost

 • Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
 • Bruslička a základna povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hlediště při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
 • 3.třídapovolen doprovod (1 osoba) pouze do zázemí (pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
 • 4. a 5.třídapovolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí (pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor
  Podmínky pro vstup do vnitřních prostor:a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebob) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19e) mít zakrytá ústa a nos respirátorem

C) Vstup na zápasy mládeže (akce) – veřejnost

 • Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19

Organizátor akce (utkání mládeže) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Osoba účastnící se akce (utkání mládeže):

 • je povinna splnit podmínky pro vstup do vnitřních prostor (očkování, RPC test, antigenní testy, potvrzení o prodělaném onemocnění)
 • je povinna mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce (utkání mládeže) respirátorem
 • dodržovat rozestupy

D) Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání – hostující tým

Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:

 • vyhotovit písemný seznam všech členů svého družstva obsahující jméno a příjmení každého člena družstva a telefonní číslo vedoucího družstva
 • mít na utkání k dispozici potvrzení o splnění některé z podmínek stanovených bodem I/16 Opatření Ministerstva zdravotnictví ve vztahu ke každému členu svého družstva
 • předat seznam a potvrzení ve vztahu ke každému členu svého družstva pověřené osobě pořádajícího klubu, a to nejméně 15 minut před vstupem prvního hráče hostujícího klubu na hřiště (platí již pro případné rozbruslení)
 • použít desinfekci,
 • mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti)

E) Povinnosti domácího týmu – splnění podmínek pro pořádání utkání
Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.